Mika Waltari Egypťan Sinuhet a Literatura obecně Názory čtenářů

Obraz čtenářky knihy
Literatura (z lat. litera = písmeno) je, v širším slova smyslu, souhrn všech psaných textů. Patří mezi ně literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle rozumí literatura umělecká, čili krásná literatura, beletrie.

Literatura je po výtvarném umění nejstarší lidskou uměleckou činností. Za vůbec první literární památku bývá označován Epos o Gilgamešovi (pocházející zhruba z poloviny třetího tisíciletí př. n. l., nejstarší přepis je zachován z doby kolem roku 2000 až 1700 př. n. l.).

Jako základ evropské literární tvorby bývá označováno archaické období antického Řecka a na něj navazujícího antického Říma. Do desátého století se evropská literární tvorba (až na řídké výjimky) soustředila
na centrální území Východní a do roku 467 i Západořímské říše. Nový zrod literatury je
zaznamenán až s pozdním středověkem, nejvýrazněji od 10. století (v té době vznikala převážně literatura duchovní, později se z arabského světa dostaly přepisy řeckých a římských autorů, vznikala však také literatura světská, hlavně ve formě hrdinských písní). Pravého vrcholu však mohla dosáhnout až po Gutenbergově vynálezu knihtisku a po masovém rozšíření literatury a gramotnosti.

Renesance, baroko (později klasicismus, osvícenství a romantismus) již připravily podmínky pro vznik moderní a s ní i současné literatury.

Egypťan Sinuhet (finsky Sinuhe egyptiläinen) je historický román finského spisovatele Mika Waltariho. Poprvé byl publikován ve Finsku v roce 1945. Je to nejúspěšnější autorův román. Děj je zasazen do starověkého Egypta, přibližně 1300 let před naším letopočtem, hlavním hrdinou je královský lékař.

Waltariho styl je ojedinělý především tím, že ač se jeho dílo odehrává v minulosti, můžeme v ději této knížky najít prvky, které jsou nesmrtelné a důmyslně se prolínají s dnešní dobou. Autor, silně ovlivněný svými zážitky z 2. světové války, poukazuje na důležitost a víru v základní lidské hodnoty, jako je svoboda a tolerance.

Kdo vlastně byl Waltariho Sinuhet?
Z části pravdivý a z části smyšlený příběh se odehrává během 18. faraónské dynastie. Jeho příběh začíná na pískem zaprášeném a Nilem omývaném území starověkého Egypta. Chudý vesetský lékař Senmut a jeho žena Kipa naleznou během období záplav malou rákosovou loďku, jak se poklidně houpe na nilské hladině. Jaké je jejich překvapení, když v ní naleznou malého, ba snad i právě narozeného chlapce. Dítě označí za dar bohů, dají mu jméno Sinuhet a s neutuchající radostí jej přijmou za vlastního. Chlapec vyroste v nadaného, chytrého a na to, že zřejmě pocházel z prosté egyptské rodiny, až neobyčejně pohledného mládence.
Během svého dospívání se Sinuhet rozhodne stát se lékařem, nastoupí proto do chrámové školy a po dlouhé roky nevkročí do Vesetských ulic. Celé jeho dospívání však provází pochyby o skutečné síle bohů a starých tradic. Nezkušenost předčasně vyspělého chlapce se brzy projeví, když se Sinuhet nechá vlákat do záludných intrik bastetské kněžky Nefernefernefer. Na její naléhání rozprodá majetek jak svůj, tak později i svých rodičů. Mladý lékař je zdrcen vlastním chováním, neví co si má vlastně sám se sebou počít, a proto spolu s věrným otrokem Kaptahem utíká do dobrovolného vyhnanství do Sýrie.

Zde se mu podaří vybudovat mezi ostatními lékaři pověst výtečného odborníka. Díky svým pro mnohé takřka neuvěřitelným lékařským výkonům bohatne, ale vzpomínky na hořkou minulost jej stále pronásledují, a tak smutně opouští Sýrii a vydává se vstříc novým cestám a poznáním . Sinuhetovi se během jeho dlouhého putování podaří navštívit i magické mořské ostrovy, dnešní Krétu. Poodhalí roušku tajemství, jež jako pavučinová síť omotává příběhy místního náboženství a po mnoha šťastných i nešťastných zážitcích se vrací zpátky do rodného Egypta.
Tady se zatím nový panovník Achnaton k velké nelibosti kněžstva a obyvatel země pokouší nastolit kult nového boha. Dosavadní božstva a hlavního Amona má nahradit jediný sluneční bůh Aton. Bezradný Faraón žádá o pomoc jak Sinuheta, tak i jeho dávného přítele Haremheba, silného pouštního bojovníka. Haremheb je pověřen, aby nenásilně potlačil vzporu proti Atonovi a odrazil veškeré nepřátele, kteří jako neodbytné mouchy stále doráželi na Egypt.
Sinuhet se mezitím zamiluje do Merit, chudé dcery hostinského, jež ho okouzlí svou neobyčejnou moudrostí a laskavostí. Nedlouho poté však musí společně s Haremhebem odcestovat do války, a když se vrátí, nečeká jej jenom Merit, ale i jeho prvorozený syn. Sinuhet, zaplněn stále větším neklidem, je nucen se odstěhovat do Achetatonu, nového hlavního města, vystavěného jako Atonova oáza. Poklidná idyla však netrvá dlouho. Jak doba plyne, nepřátelství lidu je čím dál větší a Atonovi odpůrci stále výbojnější. Při jedné krvavé vzpouře mezi Atonovými a Amonovými stoupenci je ve Vesetu zavražděna i Merit a Sinuhetův syn. Sinuhet ztrácí chuť žít, připadá si jak prázdná skořápka a vše mu připadá čím dál marnější. Postupně se proti panovníkovi plánuje spiknutí, do kterého jsou zapojeni Amonovi kněží, Haremheb, mocný kněz Aj a nakonec i samotný Sinuhet, jenž se pro dobro své země rozhodne podat faraónovi smrtící jed.

V zemi, rozvrácené stálými náboženskými vzpourami a boji, se moci chopí Haremheb. Aby však potvrdil vlastní nárok na trůn, nechá zapsat své chudé rodiče do knihy vyšší vrstvy a pro spojení s posvátnou božskou krví se ožení s princeznou Beketamon. Sňatek s Beketamon však není jednoduchá záležitost, neboť princezna je již dlouhou dobu zaslíbena chetitskému princi Šubattuovi. I zde musí nastoupit Sinuhetovo lékařské umění a mladý princ je důmyslně otráven. Tím sice Sinuhet zachránil egyptský trůn před Chetity a věnoval jej do rukou Haremhebovi, stále jej však provázely neodbytné sny, plné myšlenek na správnost jeho počínání a na jeho původ. Již věděl kým ve skutečnosti je a ironicky sledoval boje o trůn, neboť jediná osoba, jenž se mohla nazývat synem bohů byl on sám. Ještě za Achnatonova života se shodou náhod dozvěděl, že je utajeným potomkem dřívějšího faraóna a jeho mladičké manželky. Byl vložen do rákosové loďky a poslán po proudu Nilu, aby si nikdy nemohl nárokovat své právo na trůn před synem faraóna a královské manželky Tij. Nicméně osud kdysi zamíchal kartami a Sinuhetovi nezbylo nic jiného něž svůj původ tajit. A tak se nyní moci chopil Haremheb.
Faraón Haremheb velmi cestoval, podnikl mnohé, někdy méně, někdy více úspěšné výpady vůči svým nepřátelům a pomalu obnovoval vojenskou stabilitu Egypta. Sinuhet zatím začal opět provozovat své lékařské umění, ale netajil se vlastními názory na boje, války či samotného faraóna, neboť za ně těžce zaplatil vlastními zkušenostmi a již se nechtěl podílet na dalších lžích. To se mu stalo osudným, neboť Haremheb obávající se Sinuhetových znalostí, učinil rozhodný krok. Nechal Sinuheta poslat do vyhnanství, kde tento starý lékař sice žil v bohatství a pohodlí, nicméně již nikdy nesměl spatřit nikoho jiného, než svou starou služku a jeho nohy již nikdy nesměly vstoupit na posvátnou půdu starověkého Egypta.

Tento krátký děj románu ale zdaleka nevystihuje umění spisovatele a poutavé a zajímavé
čtení knihy a historické momenty.
Ke čtení doporučuji. Ohromně obohatí znalosti a rozhled mladého člověka. Vyprávěné pasáže
knihy jsou velmi poučné a motivující pro životní zkušenost.
Mika Toimi Waltari (19. září 1908 Helsinky – 26. srpna 1979 Helsinky) byl finský spisovatel, novinář a dramatik. Jeho nejznámějším dílem je historický román Egypťan Sinuhet.

Mika Waltari byl jedním z nejplodnějších finských autorů. Napsal nejméně 29 románů, 15 novel, 6 sbírek pohádek, 6 sbírek poezie a 26 dramat. Podílel se také na tvorbě scénářů pro film a rádio, psal literaturu faktu, překládal a napsal stovky přehledů a článků. Ve světě je nejznámějším finským autorem a jeho díla byla přeložena do více než třiceti jazyků.

Některé moudré citáty: Jen hlupák obrací svůj omyl ve ctnost a vychloubá se tím.
Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten kdo se spokojí s málem.
Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce.

Z názorů uživatelů na internetu: Jaká je vaše nejoblíbenější knížka?

Nejlepsi tituly: Mario Puzo Kmotr, Sicilian
Mika Valtari Egypťan Sinuhet, Pád Cařihradu
Henrik Sienkiewicz Ohněm a mečem
Nesmějte se a přečtěte si to
tohle sou fakt kvalitní tituly... trilogie Ohněm a Mečem, Potopa a Pan Wolodijowski jsou jedny z nejlepších historickejch románů co sem čet... a od Waltariho zkus Nepřátelé Lidstva...
zaklinac je taky asi dobrej. Videl jsem ten serial a dejova linie se mi libila.
Ohnem a mecem jsem taky videl ten film a az potom jsem si to precet.

Seriál se s knížkama nedá srovnávat...knížky jsou tisíckrát lepší
já ted stáhnul torrent pravděpodobně na celou ságu včetně povídek celýho zaklínače. v češtině. tak sem na to zvědavej......ty vole to chceš číst na kompu?? to je hnus...
Cteni na kompu uz neni cteni. Je to divny.
Ja cet od Sinkiewicze jenom Quo vadis a muzu rict, ze slusny.
Jinak mam problem, ze zadna dobra knizka mi nevydrzi prez tejden. Skoda.
No a tedka ctu Arkan17 od Bretona, docet sem Z kasemnat Spánku od Heislera a dneska sem ucinil kapitalni ulovek, nejen, ze sem nasel knihkupecetvi se vsema knizkama co sem shanel, ale jeste sem si kouil Basne od Štýrskýho a Elu od Aragona.
Kdo daval pozor, vi ze ctu poesii, v posledni dobe hlavnej surrealismus

Necti pohadky
budu pohadky sou bozi

Pro komiksáky tu dneska mam další dáreček... libová krimi manga MPD Psycho... hlavní hrdina je schizofrenní detektiv a jedna z jeho osobností je masovej vrah... jinak nic pro slabší povahy, pár veselejších výjevů
mimochodem super sajta kde sehnat mangu v češtině...
mno už pár dní sem reglej na jednom komiskovym fóru, tak kdyby měl někdo nějaký spešl přání tak můžu zkusit sehnat
ty vole to vyhrab to bylo úplně nejvíc hustý...

se musim zeptat táty jesli to tenkrát taky tak vypadalo...

Egypťan Sinuhet je kouzelný dílo. Už jsem ho četla 2x a pokaždé mi ta knížka spoustu dala. Všem kdo se chtějí obohatit doporučuju

Skvělá, perfektně napsaná kniha a jak teď koukám, tak spousta osob a událostí je skutečných. Čtu jí již po čtvrté a líbí se mi pořád víc!

Super knížka. Četl jsem ji dvakrát a asi neodolám potřetí. Do té doby mě Egypt moc nezajímal, ale po přečtení jsem se do něj zbláznil.

Zdroj: použita fakta z cs.wikipedia.org a komentář autora

NINIVESKAL

CO SE TADY NEJVÍC ČTE

Hledáte ten svůj příběh? Je možná tady! Rubriky nebo štítky...

.22LR #O dobrodiních 14.listopadu 2015 ABBA Roxette Karel Kryl Marie Rottrová Alina Kabajeva Altcatraz AMERIKA Amerika objevena skrz Google Analýza Anglie Anna Kurnikova Anna Netrebko Antonín Dvořák Aquaba Architektura Auto Autobusy BabyBox Bedřich Smetana Bez domova Blogger.com Bloggeři Bolest Bonnie Tyler Borůvky Bow Hunting Boys Boys Boys Bradley Breakfast Bubáci Budějovická Bulvární manipulace Cambridge Céline Dion Celtic Woman Centrum Cestování Cestovní rady Cestovníci Cipolla CIVILIZACE Click-bait Coca cola Coffee Corse (Korsika) Cyklistika Cyril a Metoděj Čaj Čáp bílý Čáp přináší štěstí Černá zvěř Černá zvěřina na česneku Čert a myslivec Čerti Česká písnička Česká spořitelna Český prezident česneková pomazánka s vejcem Čeští skladatelé hudby Čičmundové Čokoláda Davové emoce a skupinová hloupost Dejvice demokracie Deprivace Děti Dětská moudrost Divoké kachny Dneska by to šlo Dobrý nápad Dobytčí trh Domácí chléb Doprava Dovolená Děti Fotoaparát Dragoon Ride Dům Dýmka Editace a styl psaní EMO Enrique Iglesias Eric Clapton Exekutor v Česku Facebook Fantasie Farmářské trhy filosofie Forum 2000 fotografie Fotografie jsou velmi kvalitní Francie František Koukolík Freedom Fysikální a sociální teplo Google Google +1 Google+ Historie Historie ostrova Korsika Hoax Hog Hunting Holubi Homeless Houby Hradčany Hudba z radosti Hudba-videa Humor Humor a vtipy Chalupa Chile Patagonie Chrámy Christina Aguilera Internet Investiční mince IRAN Írán ITALIE fotopříběh Jak mají vypadat správní čerti Jak ochránit děti od cestovního průjmu Jak šetřit zrak Jan Werich Jaro Jeleni Ježíš Kristus Jídlo a zdraví Jižní Amerika Jižní Čechy Kančí maso Kapitální daněk Karel Hašler Karel Kryl Karel Schwarzenberg Kariera Karlovo náměstí Karlův most Káva coffee Kde to je? Kemel KFC Klik na obrázek a je to pohádkový kocour Kniha Kocouří siesta Kočky Sobě Komentáře Kominíci Komunita korupce Kostely Koukolík Koupelny Krajina Král komiků Královské město Krásné ženy se svlékají Erotika pro rychlé synapse Krby Krevní tlak Kritické myšlení Krmeliště pro zvěř online Krmítko Kuchyně Kulovnice Lama Lavičky Legendy Les Lidé Lidový folklor Linux Lisabon Londýn Lovecké zbraně Lucky deer Ludvík Hess Ludwig Van Beethoven Lyžařská Škola :: Blogger se učí stát na lyžích Máj Marcus Tullius Cicero Mariah Carey Martina Karel Kryl Masaryk Medicina Mensa Metelescu blescu Metro Mexiko mezinárodní folklorní festival Migrace Milujme svobodu a ztracená duše národa Mládí hledá smysl života Mobilní internet Modrá planeta Země Momentky Morning Cofee Moře Moře :: Chorvatsko :: Krajina Motivace Motúčko Mozek a jeho duše Muškáty Muzikanti Muži My Story Myslivecké menu Myslivecké pověsti Myšlenka a moudro pro tento den Na horách je dobře Na kulaťáku Na téma tchýně Nebezpečné problémy rodiny Náhlá smrt Napište svůj příběh Násilí Negativní poradna Neklamná znamení Nemocnice Netiquette Noční toulky Novinový stánek O nejvyšším dobru a zlu O přátelství O žízni Obrázkové příběhy Obrázky a domov Occamova břitva Odposlechnuto Oheň Omáčka Opera Opičky Osvětlení Ovoce Panorama Perská kočka Pes přítel domova Pět zásad socialismu Petra Petula Clark Picassa Písek Pivo Plaváček Plymutky Podzim Pohádka Poliklinika Pomazánka Pomlázka Poruchy osobnosti Potraviny Práce na počítači Praha Praha - Kampa Pranostika Pražské Jaro Pražské perličky President Obama Prezident Prohlížeč Opera a Geek Procházky Projev prezidenta k 28. říjnu Provence Přátelství Před koncem vrby Příběhy Přílet do Vancouveru Příroda Příroda a jaro Příroda a myslivost Příroda a zdraví Přivítání : průvodce blogem Niniveskal Ptáci Půst Radost Rady a tipy Rande Reálný svět bytí Rekuperace Renata Restaurace Rihanna Risus sardonicus Robbie Williams Rozchod s partnerem Rusalka Rychlá kuchyně ŘECKO Řeka Sama doma San Francisko Sandra Cretu Selský rozum a kritické myšlení Seneca Sinéad O'Connor Single Singles samotáři Skořice Skvělý domov Sladkosti Slepičky Slovinsko hory moře pláže a slunce Slunce Slunce zapadá u křížku Smíchov Smysl života - Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství Smysl života - Její úsměv a šťastné oči Snídaně Sociální sítě Software upgrade chybová hlášení Socha svobody Sochy South America Sprchování Srdce a kříž Srnec Staroměstské náměstí Stáří Stáří a domov State of New York Stavební akrobacie Steak Stoicismus Stres Střecha isolace Student Agency Svátky Svátky jara Svět vítá nový den Syrie a Jordánsko Šťastný jelen Štěstí Šumava a okolí Švédsko Talk Telefon Tenkrát na západě The End Of The World Tipy a návody Traktát Tramvaj Trpajzlíci Tučňák U Anděla Uličky pražské Umělci Umění lékaře Únavový syndrom United Kingdom USA Úvaha neurochirurga V tramvaji Václavské náměstí Válka Vánoce Vánoce a svět Vánoce u seníku Vánoční hvězda Vaření večer Večerní Praha Velikonoce Velký salašnický PES a život je taky PES Velký švýcarský salašnický pes VENEZUELA Venkov Vepřové Verše Veteran Videa z domova Vivaldi Vlak Vláknina Vlasta Burian Vlk Vltava Volba českého presidenta 2008 Vše o souhvězdí plejád a mytologie Jízdní řády Vesmíru Vtip tvrdý jako kámen Vysoká Vyšehrad Vytápění Vzhůru ke koním Vzpoura deprivantů Waldemar Matuška WC We Are the World Youtuberka Zahrady Základy stupidologie Zásady Zateplení domova Zážitek Zdraví Země česká Zima Zlato Zlo ZOO Zpěváci Hity Videa ZPRAVODAJSTVÍ Google News Zrcadla Zvěř Zvěřinová kuchařka Zvyky Ženy Židovský Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství