NINIVESKAL

Mika Waltari Egypťan Sinuhet a Literatura obecně Názory čtenářů

Obraz čtenářky knihy
Literatura (z lat. litera = písmeno) je, v širším slova smyslu, souhrn všech psaných textů. Patří mezi ně literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle rozumí literatura umělecká, čili krásná literatura, beletrie.

Literatura je po výtvarném umění nejstarší lidskou uměleckou činností. Za vůbec první literární památku bývá označován Epos o Gilgamešovi (pocházející zhruba z poloviny třetího tisíciletí př. n. l., nejstarší přepis je zachován z doby kolem roku 2000 až 1700 př. n. l.).

Jako základ evropské literární tvorby bývá označováno archaické období antického Řecka a na něj navazujícího antického Říma. Do desátého století se evropská literární tvorba (až na řídké výjimky) soustředila
na centrální území Východní a do roku 467 i Západořímské říše. Nový zrod literatury je
zaznamenán až s pozdním středověkem, nejvýrazněji od 10. století (v té době vznikala převážně literatura duchovní, později se z arabského světa dostaly přepisy řeckých a římských autorů, vznikala však také literatura světská, hlavně ve formě hrdinských písní). Pravého vrcholu však mohla dosáhnout až po Gutenbergově vynálezu knihtisku a po masovém rozšíření literatury a gramotnosti.

Renesance, baroko (později klasicismus, osvícenství a romantismus) již připravily podmínky pro vznik moderní a s ní i současné literatury.

Egypťan Sinuhet (finsky Sinuhe egyptiläinen) je historický román finského spisovatele Mika Waltariho. Poprvé byl publikován ve Finsku v roce 1945. Je to nejúspěšnější autorův román. Děj je zasazen do starověkého Egypta, přibližně 1300 let před naším letopočtem, hlavním hrdinou je královský lékař.

Waltariho styl je ojedinělý především tím, že ač se jeho dílo odehrává v minulosti, můžeme v ději této knížky najít prvky, které jsou nesmrtelné a důmyslně se prolínají s dnešní dobou. Autor, silně ovlivněný svými zážitky z 2. světové války, poukazuje na důležitost a víru v základní lidské hodnoty, jako je svoboda a tolerance.

Kdo vlastně byl Waltariho Sinuhet?
Z části pravdivý a z části smyšlený příběh se odehrává během 18. faraónské dynastie. Jeho příběh začíná na pískem zaprášeném a Nilem omývaném území starověkého Egypta. Chudý vesetský lékař Senmut a jeho žena Kipa naleznou během období záplav malou rákosovou loďku, jak se poklidně houpe na nilské hladině. Jaké je jejich překvapení, když v ní naleznou malého, ba snad i právě narozeného chlapce. Dítě označí za dar bohů, dají mu jméno Sinuhet a s neutuchající radostí jej přijmou za vlastního. Chlapec vyroste v nadaného, chytrého a na to, že zřejmě pocházel z prosté egyptské rodiny, až neobyčejně pohledného mládence.
Během svého dospívání se Sinuhet rozhodne stát se lékařem, nastoupí proto do chrámové školy a po dlouhé roky nevkročí do Vesetských ulic. Celé jeho dospívání však provází pochyby o skutečné síle bohů a starých tradic. Nezkušenost předčasně vyspělého chlapce se brzy projeví, když se Sinuhet nechá vlákat do záludných intrik bastetské kněžky Nefernefernefer. Na její naléhání rozprodá majetek jak svůj, tak později i svých rodičů. Mladý lékař je zdrcen vlastním chováním, neví co si má vlastně sám se sebou počít, a proto spolu s věrným otrokem Kaptahem utíká do dobrovolného vyhnanství do Sýrie.

Zde se mu podaří vybudovat mezi ostatními lékaři pověst výtečného odborníka. Díky svým pro mnohé takřka neuvěřitelným lékařským výkonům bohatne, ale vzpomínky na hořkou minulost jej stále pronásledují, a tak smutně opouští Sýrii a vydává se vstříc novým cestám a poznáním . Sinuhetovi se během jeho dlouhého putování podaří navštívit i magické mořské ostrovy, dnešní Krétu. Poodhalí roušku tajemství, jež jako pavučinová síť omotává příběhy místního náboženství a po mnoha šťastných i nešťastných zážitcích se vrací zpátky do rodného Egypta.
Tady se zatím nový panovník Achnaton k velké nelibosti kněžstva a obyvatel země pokouší nastolit kult nového boha. Dosavadní božstva a hlavního Amona má nahradit jediný sluneční bůh Aton. Bezradný Faraón žádá o pomoc jak Sinuheta, tak i jeho dávného přítele Haremheba, silného pouštního bojovníka. Haremheb je pověřen, aby nenásilně potlačil vzporu proti Atonovi a odrazil veškeré nepřátele, kteří jako neodbytné mouchy stále doráželi na Egypt.
Sinuhet se mezitím zamiluje do Merit, chudé dcery hostinského, jež ho okouzlí svou neobyčejnou moudrostí a laskavostí. Nedlouho poté však musí společně s Haremhebem odcestovat do války, a když se vrátí, nečeká jej jenom Merit, ale i jeho prvorozený syn. Sinuhet, zaplněn stále větším neklidem, je nucen se odstěhovat do Achetatonu, nového hlavního města, vystavěného jako Atonova oáza. Poklidná idyla však netrvá dlouho. Jak doba plyne, nepřátelství lidu je čím dál větší a Atonovi odpůrci stále výbojnější. Při jedné krvavé vzpouře mezi Atonovými a Amonovými stoupenci je ve Vesetu zavražděna i Merit a Sinuhetův syn. Sinuhet ztrácí chuť žít, připadá si jak prázdná skořápka a vše mu připadá čím dál marnější. Postupně se proti panovníkovi plánuje spiknutí, do kterého jsou zapojeni Amonovi kněží, Haremheb, mocný kněz Aj a nakonec i samotný Sinuhet, jenž se pro dobro své země rozhodne podat faraónovi smrtící jed.

V zemi, rozvrácené stálými náboženskými vzpourami a boji, se moci chopí Haremheb. Aby však potvrdil vlastní nárok na trůn, nechá zapsat své chudé rodiče do knihy vyšší vrstvy a pro spojení s posvátnou božskou krví se ožení s princeznou Beketamon. Sňatek s Beketamon však není jednoduchá záležitost, neboť princezna je již dlouhou dobu zaslíbena chetitskému princi Šubattuovi. I zde musí nastoupit Sinuhetovo lékařské umění a mladý princ je důmyslně otráven. Tím sice Sinuhet zachránil egyptský trůn před Chetity a věnoval jej do rukou Haremhebovi, stále jej však provázely neodbytné sny, plné myšlenek na správnost jeho počínání a na jeho původ. Již věděl kým ve skutečnosti je a ironicky sledoval boje o trůn, neboť jediná osoba, jenž se mohla nazývat synem bohů byl on sám. Ještě za Achnatonova života se shodou náhod dozvěděl, že je utajeným potomkem dřívějšího faraóna a jeho mladičké manželky. Byl vložen do rákosové loďky a poslán po proudu Nilu, aby si nikdy nemohl nárokovat své právo na trůn před synem faraóna a královské manželky Tij. Nicméně osud kdysi zamíchal kartami a Sinuhetovi nezbylo nic jiného něž svůj původ tajit. A tak se nyní moci chopil Haremheb.
Faraón Haremheb velmi cestoval, podnikl mnohé, někdy méně, někdy více úspěšné výpady vůči svým nepřátelům a pomalu obnovoval vojenskou stabilitu Egypta. Sinuhet zatím začal opět provozovat své lékařské umění, ale netajil se vlastními názory na boje, války či samotného faraóna, neboť za ně těžce zaplatil vlastními zkušenostmi a již se nechtěl podílet na dalších lžích. To se mu stalo osudným, neboť Haremheb obávající se Sinuhetových znalostí, učinil rozhodný krok. Nechal Sinuheta poslat do vyhnanství, kde tento starý lékař sice žil v bohatství a pohodlí, nicméně již nikdy nesměl spatřit nikoho jiného, než svou starou služku a jeho nohy již nikdy nesměly vstoupit na posvátnou půdu starověkého Egypta.

Tento krátký děj románu ale zdaleka nevystihuje umění spisovatele a poutavé a zajímavé
čtení knihy a historické momenty.
Ke čtení doporučuji. Ohromně obohatí znalosti a rozhled mladého člověka. Vyprávěné pasáže
knihy jsou velmi poučné a motivující pro životní zkušenost.
Mika Toimi Waltari (19. září 1908 Helsinky – 26. srpna 1979 Helsinky) byl finský spisovatel, novinář a dramatik. Jeho nejznámějším dílem je historický román Egypťan Sinuhet.

Mika Waltari byl jedním z nejplodnějších finských autorů. Napsal nejméně 29 románů, 15 novel, 6 sbírek pohádek, 6 sbírek poezie a 26 dramat. Podílel se také na tvorbě scénářů pro film a rádio, psal literaturu faktu, překládal a napsal stovky přehledů a článků. Ve světě je nejznámějším finským autorem a jeho díla byla přeložena do více než třiceti jazyků.

Některé moudré citáty: Jen hlupák obrací svůj omyl ve ctnost a vychloubá se tím.
Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten kdo se spokojí s málem.
Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce.

Z názorů uživatelů na internetu: Jaká je vaše nejoblíbenější knížka?

Nejlepsi tituly: Mario Puzo Kmotr, Sicilian
Mika Valtari Egypťan Sinuhet, Pád Cařihradu
Henrik Sienkiewicz Ohněm a mečem
Nesmějte se a přečtěte si to
tohle sou fakt kvalitní tituly... trilogie Ohněm a Mečem, Potopa a Pan Wolodijowski jsou jedny z nejlepších historickejch románů co sem čet... a od Waltariho zkus Nepřátelé Lidstva...
zaklinac je taky asi dobrej. Videl jsem ten serial a dejova linie se mi libila.
Ohnem a mecem jsem taky videl ten film a az potom jsem si to precet.

Seriál se s knížkama nedá srovnávat...knížky jsou tisíckrát lepší
já ted stáhnul torrent pravděpodobně na celou ságu včetně povídek celýho zaklínače. v češtině. tak sem na to zvědavej......ty vole to chceš číst na kompu?? to je hnus...
Cteni na kompu uz neni cteni. Je to divny.
Ja cet od Sinkiewicze jenom Quo vadis a muzu rict, ze slusny.
Jinak mam problem, ze zadna dobra knizka mi nevydrzi prez tejden. Skoda.
No a tedka ctu Arkan17 od Bretona, docet sem Z kasemnat Spánku od Heislera a dneska sem ucinil kapitalni ulovek, nejen, ze sem nasel knihkupecetvi se vsema knizkama co sem shanel, ale jeste sem si kouil Basne od Štýrskýho a Elu od Aragona.
Kdo daval pozor, vi ze ctu poesii, v posledni dobe hlavnej surrealismus

Necti pohadky
budu pohadky sou bozi

Pro komiksáky tu dneska mam další dáreček... libová krimi manga MPD Psycho... hlavní hrdina je schizofrenní detektiv a jedna z jeho osobností je masovej vrah... jinak nic pro slabší povahy, pár veselejších výjevů
mimochodem super sajta kde sehnat mangu v češtině...
mno už pár dní sem reglej na jednom komiskovym fóru, tak kdyby měl někdo nějaký spešl přání tak můžu zkusit sehnat
ty vole to vyhrab to bylo úplně nejvíc hustý...

se musim zeptat táty jesli to tenkrát taky tak vypadalo...

Egypťan Sinuhet je kouzelný dílo. Už jsem ho četla 2x a pokaždé mi ta knížka spoustu dala. Všem kdo se chtějí obohatit doporučuju

Skvělá, perfektně napsaná kniha a jak teď koukám, tak spousta osob a událostí je skutečných. Čtu jí již po čtvrté a líbí se mi pořád víc!

Super knížka. Četl jsem ji dvakrát a asi neodolám potřetí. Do té doby mě Egypt moc nezajímal, ale po přečtení jsem se do něj zbláznil.

Zdroj: použita fakta z cs.wikipedia.org a komentář autora

CO SE TADY NEJVÍC ČTE

Hledáte ten svůj příběh? Je možná tady!

Kariera Milujme svobodu a ztracená duše národa Skvělý domov Praha Zpěváci Hity Videa Mládí hledá smysl života Základy stupidologie AMERIKA Smysl života - Její úsměv a šťastné oči Sociální sítě Příroda a myslivost Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství Krásné ženy se svlékají Erotika pro rychlé synapse Fotografie jsou velmi kvalitní Amerika objevena skrz Google Odposlechnuto Vtip tvrdý jako kámen CIVILIZACE Humor a vtipy Humor Negativní poradna Tipy a návody fotografie ABBA Roxette Karel Kryl Marie Rottrová Myšlenka a moudro pro tento den Reálný svět bytí Cestování Přivítání : průvodce blogem Niniveskal Příroda a zdraví Selský rozum a kritické myšlení Historie ostrova Korsika IRAN Jídlo a zdraví Londýn Volba českého presidenta 2008 Davové emoce a skupinová hloupost Dovolená Děti Fotoaparát Královské město Pražské perličky Tramvaj Bloggeři Velikonoce Vše o souhvězdí plejád a mytologie Jízdní řády Vesmíru Šumava a okolí Metro Příroda Syrie a Jordánsko Švédsko Kočky Sobě Obrázky a domov Software upgrade chybová hlášení Dětská moudrost Historie Jak ochránit děti od cestovního průjmu Karlův most Komentáře Napište svůj příběh ZPRAVODAJSTVÍ Google News Francie Lidé Obrázkové příběhy Pes přítel domova Prohlížeč Opera a Geek Provence State of New York Zateplení domova Země česká Zásady Česká písnička Centrum Děti ITALIE fotopříběh Karel Schwarzenberg Kritické myšlení Kuchyně Káva coffee Medicina Mobilní internet Myslivecké pověsti Na horách je dobře Na téma tchýně Nebezpečné problémy rodiny Přátelství Rozchod s partnerem VENEZUELA Vltava Vzpoura deprivantů ŘECKO Anglie Autobusy Cestovníci Corse (Korsika) Dneska by to šlo Freedom Karel Kryl Kulovnice Les Lidový folklor Noční toulky Plaváček Procházky Příběhy Rady a tipy Sochy Antonín Dvořák Chile Patagonie Facebook Farmářské trhy Hradčany Hudba z radosti Hudba-videa Internet Jaro Jeleni Koupelny Krmeliště pro zvěř online Motivace Panorama Prezident Práce na počítači Přílet do Vancouveru Srnec Staroměstské náměstí Stáří a domov Umělci Velký salašnický PES a život je taky PES Večerní Praha demokracie Černá zvěř Řeka Židovský Anna Kurnikova Bradley Cambridge Chalupa Doprava Dům Google Google+ Koukolík Lovecké zbraně Lucky deer Lyžařská Škola :: Blogger se učí stát na lyžích Mexiko Moře Myslivecké menu Potraviny President Obama Příroda a jaro Sama doma Seneca Slepičky Slovinsko hory moře pláže a slunce Slunce zapadá u křížku Smysl života - Životní krédo Láska Úsměv Pohlazení Partnerství Snídaně Stavební akrobacie Svět vítá nový den Telefon Uličky pražské Venkov Zdraví Čeští skladatelé hudby Čáp přináší štěstí Ženy Altcatraz Architektura Bolest Bow Hunting Breakfast Bubáci Bulvární manipulace Celtic Woman Cestovní rady Christina Aguilera Céline Dion Deprivace Dragoon Ride Editace a styl psaní Exekutor v Česku Fantasie Forum 2000 František Koukolík Google +1 Hoax Houby Ježíš Kristus Jižní Čechy Kde to je? Klik na obrázek a je to pohádkový kocour Kocouří siesta Kominíci Komunita Kostely Krajina Lama Lavičky Legendy Marcus Tullius Cicero Metelescu blescu Modrá planeta Země Momentky Morning Cofee Mozek a jeho duše Na kulaťáku Novinový stánek Násilí O přátelství Petra Podzim Pohádka Poliklinika Poruchy osobnosti Pranostika Ptáci Písek Pět zásad socialismu Rande Renata Rihanna Rusalka San Francisko Singles samotáři Sladkosti Slunce Smíchov Tenkrát na západě Trpajzlíci USA Umění lékaře Velký švýcarský salašnický pes Verše Veteran Vytápění Václavské náměstí Vánoce a svět Vánoční hvězda Zima Zlo Zvěř filosofie korupce Írán Čerti Český prezident Čičmundové Čokoláda Štěstí Šťastný jelen #O dobrodiních 14.listopadu 2015 Analýza Anna Netrebko Aquaba Auto BabyBox Bedřich Smetana Bez domova Blogger.com Bonnie Tyler Borůvky Budějovická Chrámy Cipolla Click-bait Coca cola Coffee Cyklistika Cyril a Metoděj Dejvice Dobytčí trh Domácí chléb Dýmka EMO Enrique Iglesias Eric Clapton Fysikální a sociální teplo Holubi Homeless Investiční mince Jak mají vypadat správní čerti Jak šetřit zrak Jan Werich Jižní Amerika KFC Kančí maso Kapitální daněk Karel Hašler Karlovo náměstí Kemel Kniha Krby Krevní tlak Krmítko Král komiků Linux Lisabon Lov černé lukem a šípem Ludvík Hess Ludwig Van Beethoven Mariah Carey Martina Karel Kryl Masaryk Mensa Migrace Motúčko Moře :: Chorvatsko :: Krajina Muzikanti Muškáty Muži My Story Máj Neklamná znamení Nemocnice Netiquette Náhlá smrt O nejvyšším dobru a zlu O žízni Occamova břitva Oheň Opera Opičky Osvětlení Ovoce Perská kočka Petula Clark Picassa Pivo Plymutky Pomazánka Pomlázka Praha - Kampa Pražské Jaro Projev prezidenta k 28. říjnu Před koncem vrby Půst Radost Rekuperace Restaurace Risus sardonicus Robbie Williams Sandra Cretu Single Sinéad O'Connor Skořice Socha svobody South America Sprchování Srdce a kříž Stoicismus Stres Student Agency Stáří Střecha isolace Svátky Svátky jara The End Of The World Traktát Tučňák U Anděla United Kingdom V tramvaji Vepřové Videa z domova Vivaldi Vlak Vlasta Burian Vlk Vláknina Vysoká Vyšehrad Vzhůru ke koním Válka Vánoce Vánoce u seníku WC Waldemar Matuška We Are the World Youtuberka ZOO Zahrady Zlato Zrcadla Zvyky Zvěřinová kuchařka Zážitek mezinárodní folklorní festival večer Únavový syndrom Úvaha neurochirurga Čaj Černá zvěřina na česneku Čert a myslivec Česká spořitelna Čáp bílý česneková pomazánka s vejcem

Vybraný příspěvek

Hubert a Diana patroni myslivosti. Vyšel nádherný lopatáč a hajný nepatrně kývnul hlavou, abych vystřelil. Měl jsem již daňkovu komoru v kříži a tak jsem stiskl kohoutek. Selhač.

Daňci ve vysoké trávě u lesa Být myslivcem znamená všímat si dění v přírodě Lov zvěře je proto proces celé řady faktorů, které spadají...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...